برای اینکه رفتار 8 جهت را برای اسپرایت در کانستراکت بدهید روی اسپرایت کلیک  کنید و روی بی هویر کلیک کنید


 

بعد روی دکمه ی مثبت کلیک کنید تا این صفحه باز شود

بعد روی گزینه ی پلت فرم کلید کنید