اموزش فعال کردن جای خروجی وتست بازی

1:fileکانستراکت را باز میکنم بعد fileگزینه راباز میکنم

2:روی گزینه یpreview کلیک میکنم و در تصویر آن ها را اموزش دادم